Στηρίζουμε την οικονομία της τοπικής κοινωνίας

 Στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς & επιχειρήσεις

 Προστατεύουμε το περιβάλλον και ανακυκλώνουμε

 Σεβόμαστε τον καταναλωτή, τις προσωπικές του ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του

 Στηρίζουμε τον υγιή ανταγωνισμό

 Διενεργούμε τακτικά ποιοτικούς ελέγχους, χημικούς - μικροβιακούς τόσο σε πρώτες ύλες όσο και σε τελικά προϊόντα για να διασφαλίσουμε την ποιότητα μας

 Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP ( Αρ. Πιστοποιητικόυ:GR.10905110.1.101011 )

 

Joomla templates by a4joomla