Αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι οι άνθρωποι μας και η σχέση αυτών με την εταιρία. Η κουλτούρα μας είναι κουλτούρα εμπιστοσύνης, ελευθερίας και δικαιοσύνης και ο ρόλος της εταιρίας είναι να παρέχει στους εργαζομένους το περιβάλλον μέσα από το οποίο θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Η εταιρία μας απασχολεί 7 άτομα στον τομέα της παραγωγής, και 5 άτομα στον τομέα των μεταφορών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Όλοι οι εργαζόμενοι διαθέτουν απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για εργασία σε μονάδες τροφίμων.

Joomla templates by a4joomla